Skip to main content

O nás

Jsme tradičním českým výrobcem obráběcích strojů a parkovacích věží pro jízdní kola. Na obráběcích strojích vlastní výroby zajišťujeme mimo jiné i zakázkovou výrobu přesných strojních součástí. Jsme předním evropským dodavatelem součástí pro automobilový průmysl.

vizualizace VAPOSTOWERU v prostředí vlakového nádraží

Společnost VAPOS je členem Holdingu RKO GROUP, jehož základem jsou tradiční a rodinné hodnoty. Zaměřujeme se mj. na ochranu životního prostředí a pomoc znevýhodněným občanům na pracovním trhu.

Společnost VAPOS se zabývá od roku 1996 výrobou přesných strojních součástí. V roce 1998 jsme získali za 5-osé horizontální centrum zlatou medaili na MSV v Brně.

V současné době se také zabýváme výrobou parkovacích domů pro jízdní kola – PARK BIKE, CNC protahovacích strojů a tažných zařízení.

Další informace o společnosti si můžete přečíst v článku, který byl publikován v časopise MM spektrum.

Historie společnosti

 • 1990

  Založení společnosti VAPOS

  VAPOS – společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 26. 10. 1990 a do obchodního rejstříku byla zapsána dne 1. 11. 1990. Společnost byla v této době založena čtyřmi společníky na dobu určitou a to do 31. 10. 1995.

 • 1991

  Začátek výroby

  Společnost začala vyrábět od února v pronajatých prostorách na ploše cca 220 m2. Mezi první výrobky se řadily měděné těsnící kroužky, které sloužily k těsnění vysokých tlaků kapalin.

 • 1994

  Rozšíření sortimentu

  Společnost rozšiřuje sortiment strojů na deset typů a frézovací nástroje na dvacet typů. Společnost v této době nestačí pokrýt poptávku. Z kapacitních důvodů proto předává část výroby do kooperace s firmou Elitex Lomnice n. Pop.

 • 1995

  Přesun do vlastních prostorů

  Společnosti končí smlouva o pronájmu výrobních prostor. Dva společníci se rozhodují skončit a opouštějí společnost VAPOS. Společnost se přestěhovala do nového areálu o výrobní ploše cca 1000 m2 a nevýrobní ploše cca 900 m2.
  Začátek nové etapy rozvoje společnosti ve vlastních prostorách.

 • 1997

  Výroba CNC strojů pro ŠKODA AUTO

  Společnost končí se sériovou výrobou dřevoobráběcích strojů, nicméně výroba frézovacích nástrojů dále pokračuje. Společnost vyrobila 3 kusy vertikálních obráběcích center s CNC řízením a nasadila je do sériové výroby automobilových dílu pro společnost ŠKODA AUTO.

  Na MSV Brno společnost VAPOS získává za vertikální centrum FVC – 2x710 CNC cenu časopisu Technik za originální technické řešení.

 • 1998

  Zlatá medaile Brno

  Společnost zahajuje vývoj horizontálních obráběcích center na obrábění kovových součástí. Dále se rozšiřuje výroba přesných strojních součástí. Společnost také zahajuje výrobu přesných kluzných ložisek pro francouzského zákazníka a prodej vertikálních center FVC 2x710 CNC. Prvním zákazníkem je ŠKODA AUTO. Celkem bylo prodáno 6 kusů strojů, z toho 2 kusy do SRN.

  Na MSV Brno společnost VAPOS získává za pěti-osé horizontální centrum HSC 630 5X zlatou medaili v kategorii obráběcích strojů.

 • 1999

  Výstavba nové haly

  Společnost získává certifikát dle požadavků normy ČSN EN ISO 9002:1995.
  Bylo zahájeno jednání s firmou Lucas-Varity o možnosti obrábění držáku brzdy. Dále byla zahájena výstavba nové haly o rozměrech 40 m x 12,5m (500 m2).
  Bylo vyrobeno dalších 6 kusů obráběcích center FCV 2x710 CNC - 4 kusy byly expedovány a 2 kusy byly nasazeny pro vlastní potřebu do sériové výroby automobilových dílů.
  Společnost přestala vystavovat stroje

 • 2000

  Zahájení obrábění držáků brzd

  Proběhla dostavba nové haly pro výrobu TRW Lucas s výrobní plochou o rozměrech cca 400 m2. Společnost začala obrábět držáky brzd pro firmu TRW Lucas (dříve Lucas-Varity).

  Byl zahájen vývoj pěti-osého obráběcího centra v rámci programu TECHNOS (bez dotace MPO).

 • 2003

  Rozšíření sortimentu

  Společnost rozšiřuje sortiment strojů na deset typů a frézovací nástroje na dvacet typů. Společnost v této době nestačí pokrýt poptávku. Z kapacitních důvodů proto předává část výroby do kooperace s firmou Elitex Lomnice n. Pop.

  Dochází k rozšíření linky pro TRW Lucas na 6 strojů o celkové kapacitě 980 000 kusů ročně.

 • 2005

  Rozšíření technologických ploch

  Výstavba nového měrového střediska o ploše cca 150 m2. Zahájena rekonstrukce kotelny na nástrojárnu – vzniká nová výrobní plocha 220 m2. Dále probíhá plynofikace vytápění celé firmy.

  Dochází k výměně oken a k rekonstrukci podlahy v montážní hale.

  Společnost VAPOS nakupuje nové 3D měřidlo od formy WENZEL (1600x800x800).

  Zahájena výstavba nového systému kvality dle požadavků normy ISO/TS 16949:2002

 • 2006

  Výstavba nových kanceláří

  Pokračuje stavební rekonstrukce výrobní haly. Vzniká nová vestavba patra nad pracovištěm Mazak o výměře cca 360 m2. Na nově vzniklé ploše jsou kanceláře, zasedací místnost a elektrodílna propojená výtahem s halou montáže.

  Probíhá certifikace dle požadavků normy ISO/TS 16949:2002.

 • 2007

  Další investice, informační systém

  Dokončuje se rekonstrukce budov svařovny, lakovny a sociálního zařízení včetně nových fasád a epoxydových podlah.

  Společnost nakupuje a zavádí nový informační systém Helios-Orange, nové horizontální centrum HSC 630 4X a dvě soustružnická centra od firmy Mazak.

  Je zahájen vývoj pětiosých obráběcích center za přispění MPO v rámci programu IMPULS.

  Dokončení nové nástrojárny – vzniklo tak 340 m2 nových výrobních ploch a nové sociální zařízení cca 40 m2.

  Společnost buduje novou informační síť pro 25 stanic a novou telefonní ústřednu.

  Je zahájena výstavba nové kuchyně a jídelny.

 • 2008

  Nové výrobní prostory a technologie

  Společnost získává další zakázky od firmy TRW Lucas pro konečné zákazníky (BMW, Peugeot, VW a Renault). Bylo zahájeno nutné zvýšení výrobní plochy a příprava pro novou technologii.

  Nákup nových výrobních technologií – soustružnického centra od firmy DMG, vyvrtávačky VHN 10 CNC, 3D měřidla od firmy Wenzel (500x400x400).

  Zahájena výroba nové linky vlastní konstrukce pro novou výrobu TRW Lucas a nového nářadí pro výrobu TRW.

  Dokončena nová hala, vzniklo cca 540 m2 nové výrobní plochy, 80 m2 kanceláří včetně sociálního zařízení a 85 m2 třískového hospodářství.

 • 2009

  Shrnutí

  Společnost má 2800 m2 výrobních ploch a 2200 m2 nevýrobních (kanceláře, šatny, toalety, ...). Zaměstnává 84 pracovníků, z toho 12 THP a 4 režijní. Všechny výrobní plochy mají nové epoxydové podlahy a objekty jsou po celkové rekonstrukci. Výrobní haly mají posuvná vrata s dálkovým ovládáním.

  Společnost má velmi dobrou technologii a celkem 19 CNC strojů. Další 3 stroje budou v tomto roce vyrobeny, z nichž 2 stroje budou prezentovány na MSV Brno. Nová počítačová síť a moderní informační systém Helios-Orange umožňuje perfektní komunikaci mezi vlastními pracovníky a našimi obchodními partnery a s celým světem.

  Byla dokončena výroba 3 strojů vlastní výroby (č. 12,13,14)

 • 2010

  Nová výrobní hala v Nové Pace

  Společnost VAPOS kupuje nové výrobní prostory v Nové Pace, pro rok 2011 je plánována její celková rekonstrukce. Výrobní hala bude mít 1600 m2 výrobních ploch, 740 m2 sociálního zázemí a kanceláří a 1600 m2 zpevněných ploch (dvůr a parkoviště).

  Probíhá výroba nových strojů č. 15, 16, 17 a 18.

 • 2013

  Vývoj výklopných tažných zařízení

  Byl zahájen vývoj výklopných tažných zařízení pro automobilové vozy ŠKODA.

  Byl zakoupen stroj pro testování výklopných tažných zařízení (hydropuls) a svařovací robot od firmy KUKA a svařovací technika od firmy FRONIUS.

  Zahájena výroba nové linky vlastní konstrukce pro novou výrobu TRW Lucas a nového nářadí pro výrobu TRW.

  Dokončena nová hala, vzniklo cca 540 m2 nové výrobní plochy, 80 m2 kanceláří včetně sociálního zařízení a 85 m2 třískového hospodářství.

 • 2016

  Zastřešení dvora v Jičíně

  Byl zahájen projekt zastřešení dvora v Jičíně cca 1100 metrů čtverečních a byl vytvořen nový povrch (zámková dlažba) na dvoře celková plocha 3000 metrů čtverečních.

  Do provozu Nová Paka byla přemístěna svařovna a lakovna z Jičína. V prostorách bývalé lakovny byl vytvořen nový sklad přípravků pro obrábění držáků brzd. Do prostoru bývalé svařovny byla přemístěna výstupní kontrola a expedice výrobků.

  Do haly bývalé výstupní kontroly byly nainstalovány stroje č. 19, 20, 21.

  V červenci byla v Nové Pace zahájena výroba náhradních dílů, měřidel, přípravků pro hlavní výrobu a

  v srpnu byla v Nové Pace zahájena výroba v nové lakovně a svařovně a výroba výklopných tažných zařízení.

 • 2017

  Projekt CNC protahovacích strojů

  Byla zahájena příprava projektu CNC protahovacích strojů, který je spolufinancován z Evropských fondů.

  Pokračuje vývoj výklopných tažných zařízení.

 • 2018

  Projekt parkovacích cyklověží – PARK BIKE

  Byla zahájena příprava projektu PARK BIKE – parkovací věže pro jízdní kola a elektrokola. Stavba prvního prototypu je naplánována na 1. kvartál roku 2019 na pozemku společnosti VAPOS.

  Dále probíhají přípravy na sériovou výrobu výklopných tažných zařízení pro značku ŠKODA.

 • 2022

  Společnost se stala součástí Holdingu RKO GROUP

  RKO GROUP se člení na tři základní divize. Divize odpadového hospodářství, divize demolic a divize strojírenská.